Mėgėjų dažasvydžio lyga (MDL) 2019 » MDL Taisyklės

Mėgėjų dažasvydžio lygos taisyklės

 

Mėgėjų dažasvydžio lyga (toliau MDL) propaguoja, sąžiningą ir varžybinį dažasvydį. MDL stengiasi padaryti dažasvydį patrauklesnį ir įdomesnį platesnei visuomenės grupei.

 

1.Žaidimo aikštelės bendrieji reikalavimai.

1.01.Aikštė 30-50 metrų pločio, 40-60 metrų ilgio, aikštės danga žolė, kilimas ar lygi kieta danga (medis, betonas). Aikštelės ribos pažymimos, ryškiai matoma juosta. Aikštelėje turi būti įrengtos 2 starto zonos.

1.02.Aikštė turi būti saugi.

1.03.Aikštės reljefas turi būti lygus arba su nežymiomis nuokalnėmis ar įdubomis, užtvarų skaičius turi būti tolygus, subalansuotos komandų starto vietos.

1.04.Komandos turi turėti neutralią zoną aptvertą tinklu, kur žaidėjai galėtų būti be kaukių ir tose zonose galėtų laikyti savo papildomą įrangą, kamuoliukus ir t.t. Komandų zonos išdėstomos priklausomai nuo aikštelės reljefo ir aptarnavimo zonos.

 

2. MDL  žaidėjų startiniai mokesčiai.

2.01.Startinis mokestis 1 etapo komandai 50€.Mokant už visus 3 etapus iš karto 120€.

2.02.Dažasvydžio įrangos nuoma papildomai nekainuoja.

2.03.Aprangos nuoma (kamufliažas ar pan.) – 3€ komplektas.

2.04.Kamuoliukų kaina už 2000 vnt. (dėžė) ne daugiau nei 40€. (kamuoliukai įsigyjami tik pas etapo organizatorių, minimalus parduodamų kamuoliukų skaičius 500 vnt.).

 

3.Komandos sudėtis.

3.01.Komandoje gali būti iki 7 registruotų žaidėjų.

3.02.Minimalus žaidėjų skaičius komandoje 4, jei mažiau komandai užskaitomas techninis pralaimėjimas. 3.03.Komandos neutralioje zonoje gali būti be registruotų žaidėjų 2 padėjėjai, kurie negali nešioti žaidybinės aprangos ir negali keisti registruotų žaidėjų.

3.04.Komandos žaidėjų sąrašas turi būti paduotas registracijos metu, prasidėjus žaidimams jis gali būti keičiamas tik su turnyro organizatoriaus sutikimu.

3.05.Kiekvienoje komandoje turi būti kapitonas, kuris atstovauja komandą turnyre traukiant burtus, pasirašant žaidimų protokolus ir t.t.

3.07.Aikštelėje vienu metu gali žaisti 5 komandos žaidėjai.

 

4.Žaidimo laikas.

4.01.Žaidimo trukmė 4 min.vienam raundui.

 

5. Komandų reitingas.

5.01. MDL nugalėtoja komanda tai daugiausia reitinginių taškų visuose įskaitiniuose turnyruose surinkusi komanda. 5.02. MDL įskaitiniai turnyrai priklauso nuo etapų skaičiaus, sprendžiama organizatorių metų pradžioje .

5.03. Reitingo taškai: Turnyre dalyvauja 10 komandų tai 10x5 viso 50 reitingo taškų tame turnyre. 1 vieta – 50 taškų; 2 vieta-45 taškai; 3vieta-40 taškų; 4 vieta-35 taškai; 10 vieta-5 taškai. Jei po įskaitinių turnyrų kelių komandų reitingų taškai yra vienodi, tada žiūrima: 1.Į pagrindinius komandos taškus. 2.Į papildomus taškus. 3.Į jų tarpusavio kovų santykį. 5.04.Turnyro nugalėtojas - daugiausia žaidimo taškų turnyro rungtynėse surinkusi komanda.

 

6. Žaidimai.

6.01. Kiekviena komanda viename turnyre sužais ne mažiau kaip 8 žaidimus (raundus). su keturiomis komandomis iki 2 pergalių. 

6.02. Jei užsiregistravusių komandų skaičius yra didelis, tada komandos dalinamos į pogrupius.

6.03. Jei yra keli pogrupiai  tada žaidžiami pusfinaliai finalai.

6.04. Žaidimų tvarka. Komanda sužaidžia kartą, tada eina ruoštis sekančiam žaidimui, tuo metu kai ji ruošiasi į aikštelę užeina kitos dvi komandos, tos kitos dvi sužaidė tada jos eina ruoštis ir vėl žaidžia pirmos dvi komandos.

 

7.Teisėjavimas.

7.01. Aikštėje teisėjauja klubo organizatoriaus teisėjų brigada.

7.03.Aikštelėje minimaliai turi būti 1 vyr.teisėjas ir 2 aikštės teisėjai, max iki 7 teisėjų.

7.04.Visi aikštės teisėjai teisėjauja pagal vyr.teisėjo nurodymus.

7.05.Aikštėje gali teisėjauti tik tie teisėjai kuriuos paskyrė vyr.teisėjas.

7.06.Visi aikštės teisėjai turi gerai žinoti MDL taisykles, negali padėti vienai ar kitai komandai, teisėjauti vienos ar kitos komandos naudai. Jei tokie atvejai bus įrodyti, toks teisėjas yra šalinamas iš aikštelės vyr.teisėjo, kuris ir sprendžia apie to teisėjo darbą, ir toks teisėjas netenka teisės teisėjauti tais metais MDL .

7.07.Pagrindinė teisėjo taisyklė tai: netrukdyti žaisti, neišduoti žaidėjų pozicijų ir pan.

7.08.Visi teisėjų sprendimai aikštelėje, turi būti patvirtinti vyr.teisėjo ir bet kokį sprendimą gali pakeisti tik vyr.teisėjas. 7.09.Komandų pretenzijos vienam ar kitam teisėjui, dėl vienos ar kitos žaidybinės situacijos priimamos tik iš komandos kapitono . Pretenzijas sprendžia klubo organizatoriaus 1 atstovas, vyr.teisėjas, (aikštės teisėjas jei tokio reikia) ir pretenziją pareiškusios komandos kapitonas. Sprendimą priima balsuodami klubo organizatoriaus atstovas ir vyr.teisėjas. 

 

8. Apranga.

8.01.Apranga bet kokia, išskyrus vandenį išstumiančius drabužius.

8.02.Negalima dėvėti minkštų, pūkinių striukų ir pan., negalima dėtis paminkštinimus į savo aprangą bei į krepšius ar pan., ką su savimi turi (laikomasi protingumo principo).

8.03.Galima ant dėtuvių ir balionų dėti neopreninius apdangalus.

 

9.Apsaugos priemonės.

9.01.Žaidėjai turi dėvėti apsaugines veido kaukes, be modifikacijų kurios sumažina apsaugines veido kaukės funkcijas, taipogi negalima dėvėti jau susinešiojusių, sulūžusių arba įskilusiais stiklais kaukių. Už šiuos pažeidimus teisėjai gali skirti komandos kapitonui įspėjimą, jei nebus į tai atsižvelgta žaidėjas arba net visa komanda gali būti diskvalifikuoti. 9.02.Žaidėjai gali nešioti alkūnių ir kelių apsaugas ant aprangos arba po ja.

9.03.Vamzdžio kaiščius privaloma nešioti visur, išskyrus tirą ir aikštę žaidimo metu, už pažeidimus teisėjai gali skirti komandos kapitonui įspėjimą, jei nebus į tai atsižvelgta žaidėjas arba net visa komanda gali būti diskvalifikuoti.

 

10. Įranga.

10.01. Leidžiama žaisti tik su mechaniniais markeriais

10.02. Didžiausias šūvio greitis negali viršyti 300 bps.

10.03. Leidžiama naudoti gravitacines ir elektrines kamuoliukų dėtuves

10.04. Leidžiama naudoti ilgeintus markerių vamzdžius.

 

11. Startas.

11.01.Komandų starto pozicijos traukiamos burtais.

11.02.Komandos į starto poziciją pakviečiamos likus 2 min. iki starto.

11.03.Startas duodamas garsiniu signalu (organizatoriaus reikalas) jis turi būti girdimas abiems komandoms. 11.04.Esant falstartui teisėjai gali pakartoti startą, sprendžia vyr.teisėjas.

 

12. Žaidimo sustabdymas.

12.01. Žaidimą gali sustabdyti tik vyr.teisėjas esant ypatingiems atvejams, komanda „Stop žaidimas“.

12.02. Po sustabdymo žaidėjai lieka savo vietose ir laukia papildomų vyr.teisėjo nurodymų.

 

13.Žaidimo pabaiga.

13.01.Žaidimas baigiasi po 4 min. nuo starto signalo arba kai laimi viena iš komandų.

13.02.Žaidimas gali baigtis dėl techninės pergalės (pvz. išvažiavo priešininkų komanda) tada komanda gauna 1 tašką. 13.03.Žaidimas gali baigtis ir jei komanda pasiduoda arba atsisako eiti i aikštę žaisti toliau, tada kita komanda gauna 1 tašką.

 

14.Žaidėjų patikrinimo procedūra.

14.01.Po žaidimo pabaigos likę nenukauti žaidėjai laukia prieinančių teisėjų apžiūrai.

14.02.Žaidėjų markerių greičiai aikštelėje, teisėjų gali būti patikrinami bet kokiu metu.

14.03.Teisėjai turi tikrinti šaudymo greitį taip, kad jo įtaka žaidimui būtų minimali.

14.04.Žaidėjai kurių markerių greitis 300 bps, lieka aikštėje.

14.05.Žaidėjai kurių markerių greitis 301-310 bps, skaitosi nukautu.

14.06.Žaidėjai kurių markerių greitis daugiau kaip 310 bps, skaitosi nukautu ir iš aikštės išeina su dar vienu savo komandos nariu (1 x4x1). Tikrinamas trijų šūvių vidurkis.

 

15.Žaidėjų patikrinimas.

15.01.Teisėjai juos vykdo norėdami įsitikinti ar žaidėjas nėra nukautas.

15.02.Teisėjas vykdo patikrinimus tais atvejais : -jei mato, kad žaidėjas yra apšaudomas; -jei apšaudomo žaidėjo jis negali matyti pilnai; -jei vieta į kurią tikėtinai pataikė kamuoliukas yra nematoma; -jei patikrinimo paprašė kitas teisėjas. 15.03.Teisėjai gali, bet neprivalo tikrinti žaidėjų pačių žaidėjų prašymu. 

 

16.Žaidėjas laikomas nukautu.

16.01.Žaidėjas skaitosi nukautu, jei kamuoliukas paleistas bet kurio nenukauto žaidėjo, sudužo į bet kurią kūno vietą, aprangos vietą ar turimą įrangą.

16.02.Žaidėjas laikomas nenukautu jei kamuoliukas atšoko ir nesudužo.

16.03.Jei žaidėjai iš skirtingų komandų beveik vienu metu iššovė ir vienas į kitą pataikė o teisėjas negali nuspręsti kuris iššovė pirmas, tada abu žaidėjai skaitomi nukautais.

16.04.Teisėjas gali bet kuriuo metu, kad netrukdytų teisėjavimui nuo žaidėjo nuvalyti įvairius aptaškymus bei dažų purslus, kurie nėra pataikymai.

16.05.Žaidėjas skaitomas nukautu jei bet kuri jo kūno dalis ar įrangos dalis užeina už aikštelės ribų.

16.06.Žaidėjas gali būti paskelbtas nukautu, dėl baudos, dėl kito žaidėjo veiksmų (1x4x1),(1x4x2).

16.07.Žaidėjas kuris yra paskelbtas nukautu, turi užkimšti šautuvo vamzdį kaiščiu ir pakėlęs ranka palikti aikštelę. Nukautas žaidėjas išeidamas negali pasakinėti ar kitaip perdavinėti informaciją savo komandai apie priešininkų komandą, tokiu atveju teisėjas gali išvaryti iš aikštelės dar vieną žaidėją (1x4x1).

16.08.Žaidėjas gali paprašyti teisėjo jį patikrinti (tuo nepiktnaudžiaujant, pvz. yra ryški ir jam pačiam matoma dažų dėmė).

 

17.Taškai.

17.01. Maksimali taškų suma -100   

17.02.Komanda palietusi priešininkų vėliavą gauna 25 taškus

Vėliavos parnešimas į savo komandos starto vietą 25 taškai

Už eliminuotą priešininką gaunama 5 taškus (5 žaidėjai = 25 taškai max) 

Už kiekvieną išsaugotą (nenušautą) komandos narį 5 taškus (5 žaidėjai = 25 taškai max) 

17.03.Techninė pergalė (pvz. išvažiavo priešininkų komanda) komanda gauna 100 taškų.

17.05.Komanda pasiduoda arba atsisako eiti i aikštę žaisti toliau, tada kita komanda gauna 100 taškų.

 

18. Nesportinis elgesys.

18.01.Tyčinis šaudymas į teisėjus.

18.02.Tyčinis šaudymas į jau nukautą žaidėją, siekiant padaryti jam žalos.

18.03.Žodinis įžeidimas teisėjų, žaidėjų, aptarnaujančio personalo bei žiūrovų.

18.04.Mėtymas ar kitoks gadinimas dažasvydžio įrangos, specialiai laužomos užtvaros ir kt. (remiamės protingumo principu).

18.05.Už visus paminėtus atvejus baudžiama išvarymu iš aikštės arba diskvalifikavimu iš turnyro, sprendžia vyr.teisėjas su turnyro organizatoriumi.

 

19. Baudos.

19.01. Pašalinimas iš aikštelės pažeidėjo ir dar vieno žaidėjo (1x4x1) . -žaidimas su aiškiu pataikymu; -bandymas fizinio kontakto su kitu asmeniu aikštelėje; -šaudymas daugiau nei 310 bps; -ginčas su teisėju (traktuojamas kai trukdymas teisėjauti);

19.02.Pataikymo nusivalymas, bauda pašalinamas iš aikštelės pažeidėjas ir dar du žaidėjai (1x4x2).

19.03.Apsauginės veido kaukės pasikėlimas žaidimo metu, bauda pašalinamas iš aikštelės pažeidėjas ir dar du žaidėjai (1x4x2), atskiru vyr.teisėjo ar organizatoriaus sprendimu, už pastovų, piktybišką ir pan.18.03 punkto ignoravimą galima žaidėją arba visą komandą diskvalifikuoti.

 

20.Ribojimai žaidėjams.

20.01. MDL dalyvauti gali tik mėgėjai kurie ankščiau nėra žaidę Lietuvos dažasvydžio lygos 1 ir 2 divizijonuose, bei kituose profesionaliuose turnyruose. (jei atsiras daug norinčių, pasvarstysime apie atskira divizijona).

 

 

Taisyklės yra naujos po turnyro jos gali būti koreguojamos apie tai bus pranešta viešai